17 / 05 / 2021

Swereco AB förvärvar samtliga aktier i Sanicare AB per 1 december 2021

”Förvärvet av Sanicare bygger på starka kommersiella grunder. De två företagen kompletterar varandra mycket väl när det gäller produktportfölj och distribution där ser vi synergivinster. Vi stärker våra möjligheter att kunna vara aktiva på den nordiska upphandlingsmarknaden med en bred produktportfölj av intressanta produkter” säger Hadi Ghane VD i Swereco AB. Totalt beräknas omsättningen efter förvärvet att uppgå till mer än 130 mkr.

Annika Ulfström, VD och delägare i Sanicare AB säger ”kombinationen av Sanicare och Swereco kommer skapa en starkare position både mot upphandlings- och konsumentmarknaden. Synergierna är tydliga och kommer att bidra till att vidareutveckla Sanicares produktportfölj som en ledande leverantör av inkontinens- och textila hjälpmedelsprodukter. Genom Swerecos breda geografiska distribution skapas bättre möjligheter för att ta nästa steg mot fler marknader.”

Swereco AB ägs av J2L Holding AB. Företaget grundades 2009 av Johan och Louise Lindh med målet att bygga en industrikoncern med långsiktigt planer för att utveckla sina företag. I dagsläget omsätter J2L över 1 miljard kronor och har mer än 250 anställda.

Swereco tillträder som ägare 1/12 2021. Bolagen har redan påbörjat en strukturerad integrationsprocess. Frågor besvaras av VD Hadi Ghane.

Fakta och kontakt

Swereco AB

Antal anställda: 42-45
Omsättning: ca 110 mkr
VD: Hadi Ghane
Email: hadi.ghane@swereco.com
Tel: 073-376 27 64
www.swereco.com

Sanicare AB (Sanicare AB, Sanicare Hjälpmedel AB och Qorpus Vita AB)

Antal anställda: 10 Omsättning: ca 33 mkr
VD: Annika Ulfström
Email: annika.ulfstrom@sanicare.se
Tel: 072-225 49 80
www.sanicare.se