01 / 12 / 2020

J2L Holding AB förvärvar Swereco AB

J2L har förvärvat samtliga aktier i Swereco (tidigare dotterbolag till Karo Pharma AB) och därmed tillträtt som ägare till Swereco AB med dotterbolag.

Swereco AB är ett medicintekniskt bolag som tillhandahåller produkter för rehabilitering under det egna varumärket Swereco® samt flera licensierade produkter inom intensivvård, diabetesbehandling och kirurgi. Swereco leverera direkt till sjukhus och regioner i Sverige och via distributörer i Norden och vissa EU länder.

”Vi är övertygade om att under J2Ls ägarskap kommer Swereco att ha de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och tillväxt både på hemma- och exportmarknaden under kommande åren. Vi välkomnar J2L som ägare till Swereco AB”, säger tillträdande VD Hadi Ghane.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lindh, Styrelseordförande, +4670 524 34 04, johan.lindh@j2l.se
Hadi Ghane, VD, +46 733 762 764, hadi.ghane@swereco.com

Stockholm 1 dec 2020

J2L Holding AB förvärvar Swereco AB