21 / 02 / 2018

Creades säljer dotterbolaget Global till J2L

Creades AB (publ) (”Creades”) har idag sålt hela sitt innehav i dotterbolaget IABÖ Global Holding AB (”Global”) till J2L. Global är en av Sveriges ledande oberoende leverantörer av batterier till återförsäljare och stora förbrukare.

Företaget är specialiserat på fordonsbatterier och stationära batterier för larm- och nödströmslösningar. Creades övertog innehavet i Global i samband med delningen mellan Creades och Öresund 2012. Den ursprungliga investeringen i Global gjordes 2010.

”Global är vårt enda dotterbolag som kommit in i portföljen som en del av arvegodset från Öresund. Vi är övertygade om att J2L är en mycket lämplig ägare för att fortsätta utveckla bolaget i den positiva riktning som VD Stefan Bohman stakat ut på senare tid” säger Creades VD John Hedberg.

Vi är glada över möjligheten att fortsätta utveckla Global ihop med VD Stefan Bohman. Global har en tydlig nisch och marknadsposition som stämmer väl överens med vad vi letar efter i nya investeringar” säger J2Ls VD Johan Lindh.

Köpeskillingen för 100% av bolagets aktier är SEK 36 mn och erläggs kontant. Affären medför en minskning av Creades substansvärde om 0,3%. Transaktionen är därmed inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Creades enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Access Partners har drivit försäljningsprocessen för Creades räkning och parterna har haft juridisk rådgivning från Glimstedt (Creades) och Hansen law (J2L).

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 08-412 011 00
Stockholm den 21 februari 2018
Creades AB (publ)

Creades säljer dotterbolaget Global till J2L