Nyheter

Swereco AB förvärvar samtliga aktier i JHInova AB per 1 februari 2022

Förvärvet av JHInova bygger på vår fortsatta strategi om förstärkning av vårt Rehab sortiment. JHInova kompletterar mycket väl vår produktportfölj och distribution där ser vi...

Swereco AB förvärvar samtliga aktier i Sanicare AB per 1 december 2021

”Förvärvet av Sanicare bygger på starka kommersiella grunder. De två företagen kompletterar varandra mycket väl när det gäller produktportfölj och distribution där ser vi synergivinster....

J2L Holding AB förvärvar Swereco AB

J2L har förvärvat samtliga aktier i Swereco (tidigare dotterbolag till Karo Pharma AB) och därmed tillträtt som ägare till Swereco AB med dotterbolag....